กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รางวัล เหรียญเงิน การตัด ปะ ฉีก

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562
โดย : Nut_084


 ขอแสดงความยินดี
เด็กชาย ณัฐภูมิ แจวรุ่งโรจน์
เด็กหญิง กศิณ์นันท์ กลับรอด
เด็กหญิง นัฐชานันท์ ขุนหนู

 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
การตัด ปะ ฉีก ระดับ ปฐมวัยศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้้งที่ 4 ระดับจังหวัด
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา