กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รางวัล เหรียญทองแดง วาดภาพด้วยสีเทียน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562
โดย : Nut_084


 ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิง ณกัญญา เครือวัลย์

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
วาดภาพด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัยศึกษา


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้้งที่ 4 ระดับจังหวัด
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา