กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การแข่งขันกีฬาอนุบาล ช้างน้อยเกมส์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2562
โดย : admin

เด็กหญิงพรรณษา ศิริสวัสดิ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

จากการแข่งขันกีฬาขว้างไกล  รุ่นอายุไม่เกิน 4 ปี หญิง

 

เด็กชายสิทธิชัย      ปิณกาญจน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 20 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 4 ปี ชาย

และ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันวิ่ง 30 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 4 ปี ชาย

 

เด็กชายพชรพล      หนูอุไร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 20 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 4 ปี ชาย