กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบสูงสุดลำดับที่ 3 ระดับชั้น ป.5

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2563
โดย : admin

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายภวิศ  ขิมมากทอง
ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสอบสูงสุดลำดับที่ 3 ระดับชั้น ป.5
การแข่งขันสอบ Pre-Test ญ.ร.ส.