กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิมุกข์ น้อยสำลี นักเรียนชั้น G.6 คะแนนO-net ภาษาอังกฤษ 82.5 คะแนน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2563
โดย : admin

 

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงอภิมุกข์ น้อยสำลี
นักเรียนชั้น G.6
คะแนนO-net ภาษาอังกฤษ 82.5 คะแนน