ใบสมัครงานโรงเรียนกิตติวิทย์ : Be Our Team
กรุณากรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

 
วันที่สมัคร Date of Application *

อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

 
ที่ รายการ รูปภาพ อัพโหลด
1 สำเนาปริญญาบัตร
2 สลิปการชำระค่าสมัคร : Attetched Documents and bank slip
*อนุญาต นามสกุล .gif .png .jpg เท่านั้น
 
 

เอกสารประกอบการสมัครและสลิปการชำระค่าสมัคร : Attetched Documents and bank slip *

ค่าสมัคร 100 บาท โอนเข้าบช ไทยพานิชย์ ชื่อ บริษัทกิตติวิทย์พัฒนา เลขที่ 7272 231706 พร้อมแนบสลิป
Attached transfer slip for application fee 100B. SCB: 7272 231706 account name KITTIVIT DEVELOPMENT LTD.