ใบสมัครโรงเรียนกิตติวิทย์
นักเรียนจะต้องลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผู้ปกครอง หลังลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์จะได้ไอดีสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบสมัครเรียน

ข้อมูลการลงทะเบียน

 
 

อธิบาย ข้อมูลการล็อกอินระบบรับสมัครนักเรียน

1. รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก คือ ชื่อผู้เข้าใช้ระบบ
2. วันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด คือ รหัสผ่าน ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 กันยายน 2548 ให้กรอก 01092548

กรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ ที่ติดต่อกับนักเรียนได้

ข้อมูลโรงเรียนเดิม

กรอกข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา

ผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการสมัคร

 
ที่ รายการ รูปภาพ อัพโหลด
1 รูปถ่ายนักเรียน
2 สำเนาสูติบัตร
*อนุญาต นามสกุล .gif .png .jpg เท่านั้น