ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเข้าเรียนที่ สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.เฮเดน คุก ประถมศึกษาปีที่ 5/ วัดอ่างทอง กิตติวิทย์บ้านพรุ 16 มิ.ย. 63
2 ด.ช.เฏ กฤติกานต์ ประถมศึกษาปีที่ 5/ Bloomsbury International schoo กิตติวิทย์สองภาษา 19 มิ.ย. 63
3 ด.ช.สมัคร เรียน เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 21 มิ.ย. 63
4 ด.ช.กิตติภพ สันติวิริยะกุล ประถมศึกษาปีที่ 4/ วัดบ่อโพง กิตติวิทย์บ้านพรุ 29 มิ.ย. 63
5 ด.ญ.อักษรศิริ สองพันธ์ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 2 ก.ค. 63
6 ด.ช.วรปรัชญ์ คำปัญญา เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 8 ก.ค. 63
7 ด.ช.ธวัชชัย ธรรมทินนัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/ พะตงวิทยามูลนิธิ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 13 ก.ค. 63
8 ด.ญ.คติจะ บาเบอร์ฮุสเซ็น มัธยมศึกษาปีที่ 2/ พลวิทยา กิตติวิทย์บ้านพรุ 21 ก.ค. 63
9 ด.ญ.พรปภัทร ทองขาวบัว อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 26 ต.ค. 63
10 ด.ช.จุฬเจียร์ ลิม อนุบาล 2/ กิตติวิทย์สองภาษา 14 พ.ย. 63
11 ด.ช.มังกร เลิศประเสริฐ เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 26 พ.ย. 63
12 ด.ญ.พลอยฉัตร เลิศประเสริฐ อนุบาล 3/ เทศบาล 4 กิตติวิทย์บ้านพรุ 26 พ.ย. 63
13 ด.ญ.ธัญวรัตน์ เมฆลักษณ์ ประถมศึกษาปีที่ 1/ วัดเวสิท กิตติวิทย์บ้านพรุ 30 พ.ย. 63
14 ด.ช.ชญานนท์ ผดุ้งกูล อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 2 ธ.ค. 63
15 ด.ช.พงศพัฒน์ ปิละกพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/ ระโนดวิทยา กิตติวิทย์บ้านพรุ 7 ธ.ค. 63
16 ด.ช.อิชญะ คงแข็ง เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 4 ม.ค. 64
17 ด.ช.กฤติเดช อนุชาญ อนุบาล 2/ ศูนย์เด็กเล็กคลองหลา กิตติวิทย์บ้านพรุ 12 ม.ค. 64