ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเข้าเรียนที่ สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ธนกฤต สะหะวิริยะ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 18 ก.พ. 64
2 ด.ช.อาเดนส์ กาเซ็ง ประถมศึกษาปีที่ 1/ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 20 ก.พ. 64
3 ด.ช.ปัณณ์ปริชญ์ สิงห์วัน เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 1 มี.ค. 64
4 ด.ญ.ศิริวิมล คงศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/ โรงเรียนศรีสำราญ กิตติวิทย์บ้านพรุ 3 มี.ค. 64
5 ด.ญ.ณัฐสุดา เจริญ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 6 มี.ค. 64
6 ด.ช.ธนากร แก้วพุทธ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 มี.ค. 64
7 ด.ช.ภาคิน ศรีนวล อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 11 มี.ค. 64
8 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มณีโชติ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 14 มี.ค. 64
9 ด.ช.กนกพล แซ่กั่ว อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 15 มี.ค. 64
10 ด.ญ.ขวัญพิชชา รัตตินันท์ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มี.ค. 64
11 ด.ช.ศิวกร เเซ่เซียง มัธยมศึกษาปีที่ 3/ ศรีนครมูลนิธิ กิตติวิทย์บ้านพรุ 22 มี.ค. 64
12 ด.ช.นนธวัฒน์ พนมโชติ อนุบาล 3/ อนุบาลศรีบำรุงยะลา กิตติวิทย์สองภาษา 26 มี.ค. 64
13 ด.ญ.กันตา ทศโยเคน อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 1 เม.ย. 64
14 ด.ช.ภาณุวัฒน์ นุชมาต อนุบาล 3/ โรงเรียนโคกสมานคุณ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 2 เม.ย. 64
15 ด.ญ.ศิริมัตรา ชูชื่น อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 2 เม.ย. 64
16 ด.ญ.เอริน่า พรหมมา อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 3 เม.ย. 64
17 ด.ญ.ณัฎฐธิดา ศรประสิทธิ์ อนุบาล 2/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 5 เม.ย. 64
18 ด.ช.วุฒิภัทร แสงประสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 1/ บ้านน้ำกระจาย กิตติวิทย์บ้านพรุ 5 เม.ย. 64
19 ด.ญ.นลพรรณ เลี่ยนกัตวา อนุบาล 1/ กิตติวิทย์สองภาษา 6 เม.ย. 64
20 ด.ญ.นิชดา ขอจิตต์เมตต์ ประถมศึกษาปีที่ 2/ วรพัฒน์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 8 เม.ย. 64
21 ด.ช.นิปุณณ์ ขอจิตต์เมตต์ ประถมศึกษาปีที่ 4/ วรพัฒน์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 8 เม.ย. 64
22 ด.ช.พีรวัฒน์ โพธิกุล อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 เม.ย. 64
23 ด.ญ.ธัญญวลัย ตาเซะ เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 เม.ย. 64
24 ด.ช.ภัสกรณ์ พรรณคีรี อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 เม.ย. 64