รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้
 • ค่าสมัครเรียน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 • วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
  แจ้งชำระเงินคลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากแจ้งชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโรงเรียนเทพนารีต่อไป

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้

 

 1. ค่าสมัครเรียน 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 2. วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 3. แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน

  แจ้งชำระเงินคลิกที่นี่

 4. หลังจากแจ้งชำระเงินแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อท่านกลับไปเมื่อได้รับเอกสารใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันทำการ

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท สาขา
ไทยพานิชย์ 762-241-113-4 โรงเรียนกิตติวิทย์ ออมทรัพย์ ราษฎร์ยินดี
ไทยพานิชย์ 762-241-091-8 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ออมทรัพย์ ราษฎร์ยินดี