สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ระดับอนุบาล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

 

เตรียมอนุบาลติดปะแครอท

 

 

วิชา คอมพิวเตอร์ อ.3

เรื่อง รูปร่าง - รูปทรง 

 

 

 

 

วิชา คอมพิวเตอร์ อ.3

เรื่อง รูปร่าง - รูปทรง (กระต่าย) 

 

 

ฝึกอ่านคำศัพท์ อ.2

"A = ANT มด"

 

 

หน่วย สุขนิสัยที่ดี อ.3

"หมวกอาบน้ำ"

 

 

หน่วย มารยาท อ.3

 

 

หน่วย สุขนิสัยที่ดี อ.2

 

 

วิชา ว่ายน้ำ อ.2

เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ

 

 

วิชา คอมพิวเตอร์ อ.2

เรื่อง ฝึกทักษะการจับเมาส์ ลากเส้นในโปรแกรม Paint

 

 

หน่วย ฤดูฝน อ.3/1

 

หน่วย ประสาทสัมผัส อ.3/1

 

 

หน่วย ประสาทสัมผัสฝึกอ่านสระอิ และ สะกดคำที่มีตัวสะกด อ.3/2

 

 

หน่วย ตัวเรา

อนุบาล 2

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้

เตรียมอนุบาล

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้

อนุบาล 1

 

 

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้

ประดิษฐ์ตกแต่งที่ใส่ดินสอ อนุบาล 2/1

                       

 

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้

 ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ อนุบาล 2/2

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้

ประดิษฐ์ที่โกยขยะจิ๋ว อนุบาล 3

 

หน่วยการติดต่อสื่อสาร อนุบาล 1

การเขียนจดหมาย

 

 

 

หน่วยการติดต่อสื่อสาร อนุบาล 2/1

การเขียนจดหมาย

 

 

 

หน่วยการติดต่อสื่อสาร อนุบาล 2/2

การวาดภาพโปสการ์ดสื่อสาร

 

 

 

หน่วยการติดต่อสื่อสาร อนุบาล 3

การเขียนจดหมาย

 

 

 

 

 

หน่วยการคมนาคม อนุบาล 1

การประดิษฐ์รถจากแกนกระดาษทิชชู

 

 

หน่วยการคมนาคม เตรียมอนุบาล

การประดิษฐ์จรวจและระบายสีภาพ

 

 

หน่วยการคมนาคม อนุบาล 2/1

การประดิษฐ์เรือดำน้ำจากแกนกระดาษทิชชู

 

 

หน่วยการคมนาคม อนุบาล 2/2

การประดิษฐ์จรวจจากกระดาษ

 

 

หน่วยการคมนาคม อนุบาล 3

การประดิษฐ์รถตุ๊กตา

 

 

 

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ เตรียมอนุบาล

วาดภาพต้นไม้  

 

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ  อนุบาล 1

ปะติดต้นไม้  

 

 

 

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ  อนุบาล 2/1

Pop  Up ต้นไม้ประดิษฐ์  

 

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ อนุบาล 2/2

ต้นไม้ประดิษฐ์  

 

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ  อนุบาล 3

ดอกไม้ประดิษฐ์ 

 


หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   อ.1

ปะติดดวงอาทิตย์ กับดวงดาว

 

 

 

 

หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    อ.2/1

ปะติดดวงอาทิตย์ กับดวงจันทร์

 

หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   อ.2/2

ปะติดดวงดาว

 
 
 

 

หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   อ.3

ปะติดดวงอาทิตย์ กับดวงดาว

 

 

 

 

 

หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อ.1

ประดิษฐ์ก้อนเมฆของหนู

 

 

หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    อ.2/1

ประดิษฐ์ก้อนเมฆของหนู

 

 

 

หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   อ.2/2

ประดิษฐ์ก้อนหินทับกระดาษ

 

 

 

หน่วยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    อ.3

ประดิษฐ์ก้อนเมฆของหนู

 

 

 

การเรียนบูรณาการวันดินโลก

อนุบาล

 

 

 

หน่วยสัตว์น่ารัก 

อนุบาล 1

 

 

 

หน่วยสัตว์น่ารัก

ประดิษฐ์ที่คาดหัวสัตว์  อนุบาล 2

 

 

 

 

หน่วยสัตว์น่ารัก

น้องหนูและติดปะสีภาพสัตว์  อนุบาล 3

 

 

 

หน่วยอาหาร   เรียนรู้การเลือกรับประทานอาหาร

อนุบาล 1

 

 

หน่วยอาหาร   เมนูก๋วยเตี๋ยวไข่

อนุบาล 2/1

 

 

หน่วยอาหาร เมนูบัวลอย  ข้าวต้ม  ข้าวหมูแดง

อนุบาล 2/2

 

 

 

หน่วยอาหาร   เมนูข้าวไข่ดาว

อนุบาล 3

 

 

หน่วยผลไม้  

ค็อกเทลผลไม้หลากรส

ประดิษฐ์ไอติมแตงโม 

อนุบาล 1

 


ระดิษฐ์ ที่คั่นหนังสือ 

อนุบาล 2/1

 

 

ประดิษฐ์ ส้ม มังคุด แอปเป๊ล

อนุบาล 2/2