สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ระดับประถม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาห้องสมุด

เรื่องความสุขของฉัน ป1/1

 

 

กิจกรรมบูรณาการศิลปะห้องสมุด

ผลงานประติมากรรมนูนต่ำ สัตว์ต่างๆ ป.2/1

 

 

วิชาว่ายน้ำ

นอนตะแคงข้างเตะขา

 

 

 ภาษาอังกฤษ ป3/1

เรื่อง Clothes

 

 

วิชาภาษาไทย ป.2

เรื่อง การอ่านภาษาพาที บทที่7

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
การวัดน้ำหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

เรื่อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 
นำเสนองาน สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

 

 

วิชา ภาษาอังกฤษ ป.1

เรื่อง Animal

 

 

วิชา คอมพิวเตอร์ ป.2

เรื่อง รูปแบบเมาส์

 

 

วิชาคณิตศาสตร์  ป.3

เรื่อง การชั่ง

 

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.5
เรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลางได้อย่างไร

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 
เรื่อง  เอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร

 

 

วิชา ลูกเสือ ป.1

เรื่อง การท่องกฏของลูกเสือ

 

 

วิชา แนะแนว ป.2

เรื่อง การฝึกประสาทสัมผัส ฝึกสมาธิ

 

 

 

วิชา ห้องสมุด ป.5

เรื่อง สมุดนิทานเล่มน้อย

 

   

 

วิชา สังคมศึกษา ป.2

เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ

 

 

 

วิชา สังคมศึกษา ป.2

 เรื่อง ศาสนา

 

 

วิชา คณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง การวัดความยาว

 

วิชา ภาษาอังกฤษ ป.3

เรื่อง Verb

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1

เรื่อง อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์และการทำงาน

 

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3

เรื่อง วัฏจักรของสัตว์

 

 

วิชาภาษาไทย ป.3

เรื่อง  คำอักษรสูง

 

วิชา สังคมศึกษา ป.5

เรื่อง วัฒนธรรมไทย

 

 

วิชาว่ายน้ำ ป.5

เรื่อง การลอยตัว

 

 

วิชาจีน ป.5

เรื่อง ประเทศ

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

เรื่อง วัตถุปนเปื้อนในอาหาร

 

วิชาภาษาไทย ป.6/2

เรื่อง คำที่ใช้กับพระสงฆ์

 

 

คณิตศาสตร์ ป.1

เรื่อง การลบ

 

สังคมศึกษา ป.2

เรื่อง ข้อตกลงในครอบครัว

 

ภาษาไทย ป.2

เรื่องมาตราแม่ กง

 

ภาษาไทย ป.5 

เรื่อง คำราชาศัพท์

 

วิทยาศาสตร์ ป.4

เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน

 

 

 

วิทยาศาสตร์ ป.5

เรื่อง การปรับโครงสร้างของพืชอาศัยน้ำ

 

 

ห้องสมุด ป.1

เรื่อง มาตราตัวสะกด

 

 

นาฎศิลป์ ป.1

เรื่อง การละเล่นของเด็ก

 

ภาษาไทย  ป.1

เรื่อง คำอักษรสูง

 

ภาษาไทย ป.2

เรื่อง ขวดโหลคำควบกล้ำ

ห้องสมุด ป.2

เรื่อง มาตราตัวสะกด

คณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง การนับเงิน

การงานอาชีพ ป.3

เรื่อง การแกะสลักมะเขือ

 

คณิตศาสตร์ ป.3

เรื่อง การเขียนบันทึก รายรับร่ายจ่าย

การงานอาชีพ ป.3

เรื่อง การจัดจานผลไม้

วิทยาศาสตร์ ป.3

เรื่อง การทดลองสมบัติของอากาศ(อากาศมีน้ำ)

 

 

วิทยาศาสตร์ ป.4

เรื่อง การทดลองรูปร่างปรากฎของดวงจันทร์

 

นาฎศิลป์ ป.4

เคลื่อนไหวจังหวะพื้นเมืองรองเง็ง

อังกฤษ ป.4

เรื่อง Verb

อังกฤษ ป.5

เรื่อง Past Tense

 

 

สังคมศึกษาและวัฒนาธรรม ป.5

เรื่อง แผนที่ต่างๆในประเทศไทย

อังกฤษ ป.5

เรื่อง Past Tense

 

วิทยาศาสตร์ ป.5

เรื่อง กงล้อวัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์ ป.6

เรื่อง การทดลองการเกิดอุปราคา

 

การงานอาชีพ ป.6

การเย็บปลอกหมอน

 

คณิตศาสตร์    ป.1 

ภาพสัตว์จากแกนกระดาษทิชชู รูปร่าง รูปทรงสร้างสรรค์

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ ป.2

สร้างสรรค์การ์ดอวยพรปีใหม่

 

 

ภาษาอังกฤษ ป.2

Fruits-color 

 

 

คอมพิวเตอร์ ป.3

สร้างสรร์การ์ดอวยพรปีใหม่

 

 

ห้องสมุด ป.3

สร้างสรรค์การ์ดอวยพรปีใหม่

 

 

ห้องสมุด ป.6

สร้างสรรค์การ์ดอวยพร ปีใหม่

 

อังกฤษ ป.2

fruits 

 

 

ศิลปะ ป.2

ภาพพิมพ์ Merry C้hristmas   2020

 

 

 

การงาน ป.4

การประดิษฐ์กระทงใส่อาหาร จากวัสดุธรรมชาติใบตอง