สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

KIBP โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

 

วิชาศิลปะ G.2

ภาพการ์ตูน เทคนิคสีผสม สีไม้/สีน้ำ

 

 

PE.​ G1-G6.

 

 

 

 

วิชา​ Grammar.G.4

 

 

วิชา วิทยาศาสตร์

เรื่อง ทดลองปรากฏการณ์ สุริยุปราคาและจันทรุปราคา G.6

 

 

 

 

วิชาคอมพิวเตอร์ K.3

เรื่อง รูปร่าง

 

 

 วิชาสังคม  G.1

เรื่อง ประโยชน์เงินออม 

 

 

วิชา ภาษาจีน G.2

เรื่อง คัพเค็กคำชมเชย

 

 

วิชา ภาษาไทย G.3

เรื่อง คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน​

 

วิชา จีน    G.2

เรื่อง การบอกลักษณะ

 

 

วิชา ศิลปะ    G.3

เรื่อง การระบายสีไม้ภาพการ์ตูนที่ชื่นชอบ

 

หน่วย สุขนิสัยที่ดี   K.2

 

 

หน่วย สุขนิสัยที่ดี  K.3

 

 

วิชา ภาษาไทย G.3

เรื่อง คำราชาศัพท์

 

 

วิชาภาษาไทย G.4

เรื่อง คำที่มีตัวการันต์

 

 

หน่วยฤดูฝน K.1 - 2

 

 

หน่วยฤดูฝน K.3

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ G.2

เรื่อง ปัจจัยการเจริญเติบโตของพื

 

 

วิชา ภาษาไทย G.2

เรื่อง มาตรา แม่ ก กา

 

วิชา วิทยาศาสตร์ G.4

เรื่อง การคายน้ำ

 

 

วิชาภาษาไทย G.6

เรื่อง คำสรรพนาม สร้างประโยค

 

วิชา คอมพิวเตอร์ G.5 - G.6

เรื่อง การสร้าง เวิร์กชีก และ เวิร์กบุ๊ก (Ms.Excel)

 

English G.1 - G.2

My Family

 

พระพุทธศาสนา G.2

เรื่อง พุทธประวัติ

 

คณิตศาสตร์ G.2

เรื่อง การนับเพิ่ม - นับลดจำนวน

 

 

วิทยาศาสตร์ G.4

เรื่อง ทดลองการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ

 

วิทยาศาสตร์ G.5 

เรื่อง โครงสร้างของพืชน้ำ

 

 

หน้าที่พลเมือง G.5 - G.6

เรื่อง มารยาทไทย

 

 

คณิตศาสตร์ K.1

การแทนค่าตัวเลข

 

 

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้  K.1

การประดิษฐ์สร้อยคอจากหลอด

 

 

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้  K.2

การประดิษฐ์ที่โกยขยะ

 

 

 

คอมพิวเตอร์  K.2

การวาดภาพตามจินตนาการ

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้  K.3

การปั้นดินน้ำมันเครื่องมือเครื่องใช้

 

หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้  K.3

การปะติดเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอันตราย

 

 

วิทยาศาสตร์ G.1

เรื่อง กลางวัน กลางคืน 

 

คอมพิวเตอร์ G.1

เรื่อง วันวาเลนไทน์

 

วิทยาศาสตร์ G.2

การทดลองการอุ้มน้ำของดิน

 

 

 

วิทยาศาสตร์ G.3

การรวมแสงการกระจายแสงของเลนส์นูนเลนส์เว้า

 

 

คอมพิวเตอร์ G.3

การทำการ์ด วาเลนไทน์

 

 

ภาษาไทย   G.5

เรื่อง  อุทานเสริมบท

 

 

วิทยาศาสตร์ G.5

เรื่อง วัฎจักรน้ำ

 

 

 

หน่วย การติดต่อสื่อสาร  K.1

การเขียนและการส่งจดหมาย

 

 

 

 

หน่วย การติดต่อสื่อสาร  K.2

การประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือ

 

 

หน่วย การติดต่อสื่อสาร  K.3

การประดิษฐ์โทรศัพท์

 

 

หน่วย คมนาคม  K.1

การประดิษฐ์เครื่องบิน

 

หน่วย คมนาคม  K.2

การประดิษฐ์รถ

 

 

หน่วย คมนาคม  K.3

การวาดภาพรถไฟ

 

 

หน่วย คมนาคม  K3

การประดิษฐ์บอลลูน

 

 

หน่วยอนุรักษ์สถานที่   K.1

การดูแลความสะอาดของทะเล จะได้มีใต้ท้องทะเลสวยงาม

 

ดนตรี K.1

 

 

หน่วยอนุรักษ์สถานที่   K.2

เรื่อง ปลูกดอกไม้สวยงาม

 

 

หน่วยอนุรักษ์สถานที่   K.3

เรื่อง อนุรักษ์ใต้ท้องทะเล

 

 

อังกฤษ G.3

Fruit & Color

 

 

วิทยาศาสตร์ G.3

การทดลองเรื่องอากาศต้องการที่อยู่

 

 

 

วิทยาศาสตร์ G.3

การทดลองเรื่องอากาศมีน้ำหนัก

 

 

คณิตศาสตร์ G.3

เรื่อง เงิน

 

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ  "ต้นไม้ประดิษฐ์"  K. 1

 

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ  "ต้นไม้ประดิษฐ์"  K. 2

 

หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ   "ติดปะป่าไม้"  K. 3

 

 

PE   K.3