สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ระดับอนุบาล โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

เตรียมอนุบาล

การร้อยเชือกตัวอักษร

  

 

อนุบาล 3

การฉีก ปะ ติด

 

อนุบาล 2

กิจกรรมโยนห่วง

 

 

อนุบาล 1

วิชาพลศึกษา วิ่งซิกแซก

  

อนุบาล 2

วิชาคอมพิวเตอร์  โปรแกรม paint

   

 

อนุบาล 3

วิชาภาษาไทย สระ อือ

                       

                           

 

 

 

อนุบาล 2

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

เรื่องรูปร่างลักษณะ

  

 

อนุบาล 1

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

เรื่องรูปร่างลักษณะ

 

    

 

ตรียมอนุบาล

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เรื่องรูปร่างลักษณะ

ระบายสีภาพวัยเด็ก

  

 

อนุบาล 3

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องโรงเรียนของเรา

ตัดปะภาพโรงเรียน

  

อนุบาล 2

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องโรงเรียนของเรา

วาดภาพโรงเรียน

 

  

 

อนุบาล 1

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องโรงเรียนของเรา

ระบายสีภาพโรงเรียน

  

เตรียมอนุบาล

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องโรงเรียนของเรา

 ระบายสีภาพโรงเรียน

  

เนอสเซอรี่

ชิ้นงานกีตาร์พาเพลิน

 

  

 

เนอสเซอรี่

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช

 

 

 

อนุบาล 1

ชิ้นงาน บ้านของหนู

 

 

 

อนุบาล 1

ชิ้นงาน ผีเสื้อตัวน้อย

 

 

 

อนุบาล 2

ชิ้นงาน สัตว์โลกผู้น่ารัก

 

 

 

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน การคมนาคม

 

 

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน นกน้อย

 

  

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน แครอทอร่อยกับสัตว์น่ารู้

 

 
 

 

 

เนอสเซอรี่

เรื่อง การปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ

 

  

 

เนอสเซอรี่

เรื่อง สี

 

  

 

อนุบาล 1-2

เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

 

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน ผึ้งตัวน้อย

 

 

 

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน กระต่ายแสนซน

 

 

 

อนุบาล 2

ชิ้นงาน สิงโตเจ้าป่า

 

 

 

 

อนุบาล 2

ชิ้นงาน ตุ๊กตาหิมะ

 

 

 

อนุบาล 1

ชิ้นงาน เรือน้อยในท้องทะเล

 

 

 

อนุบาล 1-2

ชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

 

 

 

 

เนอสเซอรี่

ชิ้นงาน ติดปะขวดจากเปลือกไข่

 

  

 

เนอสเซอรี่

ชิ้นงาน พิมพ์ภาพต้นไม้จากนิ้วมือ

 

  

 

อนุบาล

หน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว เรื่อง สิ่งไม่มีชีวิต

 

 

เนอสเซอรี่ 

หน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว

  

 

อนุบาล 3

กิจกรรม วันดินโลก

 

  
 

 

เนอสเซอรี่ 

ชิ้นงาน ผีเสื้อจากก้านกล้วย

  

 

 

อนุบาล 1

ชิ้นงาน ปลาแสนสวย

 
 

 

 

เนอสเซอรี่ 

ชิ้นงาน พิมพ์ภาพผลไม้

 

  

 

 

 

เนอสเซอรี่

 ชิ้นงาน ปลาแสนสวย

 

 

 

 

 

อนุบาล 2

ชิ้นงาน ข้าวโพดแสนอร่อย

 

 

 

 

 

อนุบาล 3
ชิ้นงาน แครอทวิเศษ

 

 

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ผลไม้

การทำน้ำส้มคั้น

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว

เรื่อง ผลไม้ การทำวุ้นแฟนซี

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว
เรื่อง ผัก


  

 
 

 

กิจกรรม อ่านบัตรคำและเล่นเกมการศึกษา
 
 

 

 

 

เนอสเซอรี่ 

กิจกรรม แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

 

 

 

 

กิจกรรม หน่วยพืชน่ารู้กิจกรรมสำรวจพืช


 
 

 

 

อนุบาล 3

กิจกรรม ทดลองการชิมรส ดมกลิ่น

 

  

 

 

อนุบาล 2 

กิจกรรม เดินกะลา

 

 

 

 

อนุบาล 1

ชิ้นงาน ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

 

  

 

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน มือมหัศจรรย์

 

  

 

 

อนุบาล 2 

บทบาทสมมุติตามวัย 

 

  

 

 

 

อนุบาล 1

ชิ้นงาน มือของหนู

 

  

 

 

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน วงล้อมหัศจรรย์และผีเสื้อแสนสวย

 

   

 

 

 

อนุบาล 3

ชิ้นงาน ดวงใจพี่หมี

 

     

     

 

 

วิชาศิลปะ บูรณาการวันวาเลนไทน์

 

    

 

 

วิชาคอมพิวเตอร์ เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรง โปรแกรม Paint

ฉันชอบนั่งรถไฟ

 

   

 

 

อนุบาล 3

ประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วกระดาษ ​(การสื่อสาร) 

 

   

 

    

 

อนุบาล 3

ต้นไม้ของฉัน

 

  
 

 

 

อนุบาล 2 

ชิ้นงานหน้ากากแสนสวย

 

  

  

 

อนุบาล 1

เรื่อง การระบายสีดอกไม้แสนสวย

 

    

   

 

อนุบาล 1

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

 

 

 

 

 

อนุบาล 2 

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากถุงเท้า

 

 

  

 

 

อนุบาล 2 

หน่วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ชิ้นงาน ตกแต่งหุ่นด้วยถุงพลาสติก

 

 

 

 

 

อนุบาล 1 

กิจกรรมทดลองทำไข่ไดโนเสาร์

 

  

 

       

 

 

อนุบาล 2 

กิจกรรมทดลองทำไข่ไดโนเสาร์

 

 

 

 

 

 

อนุบาล 2 

กิจกรรมเสริมหน่วย (บูรณาการ) ลุงซานต้า

 

 

 

 

อนุบาล 2 

ผลงาน หมวกซานต้าครอส

 

 

                                                                         

 

                                                                                    

อนุบาล 3 

ผลงาน สัตว์น่ารัก

 

     
 
  
 
 

 

อนุบาล 3 

ผลงาน สัตว์จากจานกระดาษ

 

  

 

 

อนุบาล 1 

ผลงาน ปลาน้อย

 

 

 

 

อนุบาล 2 

ผลงาน แมลงเต่าทอง

 

 

 

 

อนุบาล 2 

ผลงาน ผลผลิตต้นถั่วเขียว

 

 

 

 

อนุบาล 2