สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ระดับประถม โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

 

วิชาศิลปะ ป.6

เรื่องเส้นและสี

 

วิชาศิลปะ ป.5

เรื่อง ลายเส้นสร้างสรรค์

 

 

วิชาสังคมศึกษา ป.3

หนังสือเล่มเล็ก "ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว

 

วิชาภาษาอังกฤษ ป.2

ชิ้นงาน What is this?  What is that?

  

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

ระบบย่อยอาหาร

  

วิชาศิลปะ ป.3

วงจรสี

  

วิชาภาษาอังกฤษ ป.1

การ์ดวันแม่

  

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

ชิ้นงาน สัตว์มีกระดูกสันหลัง

     

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

โปรแกรม paint

  

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

ชิ้นงานวัฏจักรชีวิตของสัตว์

  

วิชาศิลปะ ป.4

รูปร่างสร้างสรรค์

   

 

วิชาการงาน ป.4

ใบงานของใช้ส่วนตัว

  

  

 

วิชาพลศึกษา ป.5-6

ปิงปอง

     

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ ป.5

verb to be

  

วิชาสังคมศึกษา ป.4

เรื่อง ศาสนา

   

 

วิชาภาษาอังกฤษ ป.2

เรื่อง  My Body

  

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต 

   

  

 

วิชาการงาน ป.5-6

เรื่อง การเนา

    

วิชาการงาน ป.3

เรื่อง การทำความสะอาดห้องเรียน

    

วิชา ศิลปะ
เรื่อง ถุงผ้าจากสีธรรมชาติ


 

 

วิชา คอมพิวเตอร์
เรื่อง สื่อความรู้ แผ่นพับ

 

 

 

วิชา ภาษาอังกฤษ
เรื่อง verb to be

 

  

 

วิชา คณิตศาสตร์
เรื่อง ทศนิยม

 

  

 

วิชา คณิตศาสตร์
เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต

 

  

 

วิชา การงานอาชีพ
ชิ้นงาน ประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอคริสต์มาส

 

  

 

วิชา วิทยาศาสตร์
ชิ้นงาน ประดิษฐ์เครื่องบิน

 

 

 

วิชา วิทยาศาสตร์
ชิ้นงาน ระบบสุริยะ

 

  

 

วิชา วิทยาศาสตร์
การละลายของสารในน้ำ

 

    

 

วิชา วิทยาศาสตร์
ชิ้นงาน แว่นตากันแดด

 

 

 

 

 

วิชา ภาษาอังกฤษ
ชิ้นงาน หมวกคริสต์มาส

 

  

 

 

วิชา ศิลปะ
ชิ้นงาน หมวกคริสต์มาสแสนสวย

 

  

 

 

วิชา คอมพิวเตอร์
 การใช้เครื่องมือ โปรแกรม word เบื้องต้น

 

 

 

 

 

วิชา ศิลปะ
ชิ้นงาน วรรณะสีสร้างภาพ


 
 

 

ชมรมศิลปะ
ชิ้นงาน ฝูงนกน้อยในดงหิมะ

  


 

วิชา การงานอาชีพ
ชิ้นงาน สมุดไดอารี่ มอนสเตอร์

 

 
 

 

วิชา คอมพิวเตอร์
ฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์

 

 
 

 

วิชา คณิตศาสตร์ 

ชิ้นงาน ช้อน-ซ้อมจับคู่ บวกลบ-คูณ-หาร

  

 

 

วิชา คณิตศาสตร์
ชิ้นงาน นาฬิกาข้อมือ

  

 

 

วิชา ห้องสมุด
ชิ้นงาน ที่คั่นหนังสือ

 

 

 

วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การตวง

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์
การประดิษฐ์เครื่องบินมอเตอร์

  

 

 

 

วิชาภาษาจีน
เกมส์เรียงลำดับตัวเลขภาษาจีน 1-20

  

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์

การต่อวงจรไฟฟ้า

  

 

 

วิชาศิลปะ
บูรณาการวาดภาพวันลอยกระทง

 

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ
บูรณาการเกี่ยวกับคำศัพท์ในวันลอยกระทง

  

 


วิชาภาษาจีน
บูรณาการเกี่ยวกับคำศัพท์ในวันลอยกระทง

 

 

 

 

วิชาภาษาไทย
บูรณาการวันลอยกระทง การเขียนเรื่องจากภาพ


  
  


 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

ผลงาน  เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์กระทงและวัสดุอุปกรณ์


  
 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงาน  สมุดมีชีวิต เรื่องลักษณะภูมิประเทศ

 
 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์
ทดลอง เรื่องแสงเคลื่อนที่อย่างไร

  

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรม แรงโน้นถ่วงของโลก

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

ผลงาน เคสโทรศัพท์ จากสีน้ำมัน

 

  

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

ผลงาน การปั้นแบบนูนต่ำ

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

ชิ้นงาน นาฬิกา

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

ผลงาน ดินสอแฟนตาซี

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

ผลงาน การจุดสี สร้างค่าน้ำหนัก ขาว-ดำ

 

 

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

ผลงาน กล่องดินสอฮูกน้อย

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรม การเขียนตัวอักษรจีน

 

  

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรม การประกอบอาหาร ประเภทยำ

 

 
 

 

 

 

ลูกเสือ

กิจกรรม การผูกเงื่อน

 

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรม ทดสอบสารละลายกรดเบส
 

 

 

 

 

 

ชมรมศิลปะ

ผลงาน สัตว์ทะเลในขวดแก้ว

 

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงาน ประดิษฐ์กระปุกออมสินหมู

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

ชิ้นงาน ตัวประกอบ

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

ชิ้นงาน การชุน

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

ชิ้นงาน การด้นถอยหลัง

 

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

ชิ้นงาน ที่คั่นหนังสือ

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

ชิ้นงาน เปลือกไข่หรรษา

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

ชิ้นงาน ตัวเลข และ คำสระใ-

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

ชิ้นงาน Feeling

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

ชิ้นงาน ดอกไม้สูตรคูณ

 

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

ชิ้นงาน แก้วบวก ลบ คูณ หาร

 

       

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

ชิ้นงาน อุปกรณ์ทำความสะอาด

 

         

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

ชิ้นงาน ศึกษาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

 

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม Teacher's Day

 

 

 

 

 

กิจกรรม summer

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

 

 

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

งานประดิษฐ์ ตุ๊กตากล่องดินสอ จากกระดาษสี

 

   

 

   

 

วิชาศิลปะ บรูณาการวันวาเลนไทน์ 

 

  

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรม ทดลองอุณหภูมิของอากาศ

 

   

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

ผลงาน การจุดสี