กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมผลงานและความสำเร็จ บุคลากรครู หาดใหญ่

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รอง ชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างหนังสือเล่มเล็ก

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2562
โดย : Nut_084


คุณครูสุวันลี  คลี่บำรุง

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รอง ชนะเลิศอันดับ 1 
การสร้างหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
   

                     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 
                     สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา ณ จังหวัดสงขลา