กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมผลงานและความสำเร็จ บุคลากรครู หาดใหญ่

เป็นผู้ฝึกสอน ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ โครงการเยาวชนไทย มันใจ โตไป ไม่โกง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2563
โดย : 61006

ขอชื่นชม

นางนุชรี  สุทธิ์นวล

เป็นผู้ฝึกสอน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง  27 สิงหาคม 2563