กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ปั้นดินน้ำมัน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2562
โดย : admin

 

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงพรรณษา  ศิริสวัสดิ์

เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์สำเร็จ

เด็กชายนพชัย    นกแก้ว

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การปั้นดินน้ำมัน 

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ครั้้งที่ 4 ระดับจังหวัด

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา