กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนภทีป์ แสงอุไร นักเรียนชั้น ป.6/1 คะแนน O-net ภาษาอังกฤษ 85 คะแนน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2563
โดย : admin

 
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายนภทีป์ แสงอุไร
นักเรียนชั้น ป.6/1
คะแนน O-net ภาษาอังกฤษ 85 คะแนน