กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

เล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2562
โดย : admin

 

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายอัตพน   แซ่เบ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ม.1 - 3

การแข่งทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ครั้้งที่ 4 ระดับจังหวัด

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา