กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1 -3

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2562
โดย : admin

 

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงภัทรชวิภา  สุชลพานิช

ได้รับรางวัลเหรียญทองที่ 6

การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1 -3  

การแข่งทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ครั้้งที่ 4 ระดับจังหวัด

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา