กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รวมผลงานและความสำเร็จ บุคลากรครู บ้านพรุ

รางวัลบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2561
โดย : admin

นายฐิติกร เหตุทอง

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รางวัลบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน ปี 2560 จากเทศบาลเมืองบ้านพรุ