ภาพถ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเมื่อวันที่ : 11/03/2566
โดย : นางสาวอรนลิน บัวทอง