น้องอนุบาล1ได้มาดูการผลิตน้ำแข็งที่โรงน้ำแข็ง UT ICE คลีนวอเตอร์

กิจกรรมเมื่อวันที่ : 10/02/2566
โดย : นางสาวอรนลิน บัวทอง