มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (กิจกรรมวันแม่)

กิจกรรมเมื่อวันที่ : 11/08/2566
โดย : นางสาวอรนลิน บัวทอง