โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564
โดย : กิตติวิทย์ บ้านพรุ

                                   ประกาศโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ                   

                เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เดิมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564   ไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564