โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การอบรม เรื่องการเสริมสร้าง EF ทักษะสมองเพื่อชีวติที่สำรเ็จของลูก ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

วันที่จัดกิจกรรม : 20 พ.ย. 2565
โดย : กิตติวิทย์ บ้านพรุ

พิมพ์เนื้อหาที่นี่