กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

อบรมปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2563
โดย : กิตติวิทย์ หาดใหญ่

นางสุวันลี  คลี่บำรุง

อบรมปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

(Coding For Grade 1-3 Teacher : C4T-2) 5 จังหวัดชายแดนใต้

25-27  กันยายน  2563

ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่  จ.สงขลา