โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ เรื่อง อากาศ

วันที่จัดกิจกรรม : 25 มิ.ย. 2565
โดย : กิตติวิทย์ หาดใหญ่

การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ ✨ เรื่อง อากาศ 

โดย ผศ.ชนกพร ธีระกุล ✨

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในเครือกิตติวิทย์

ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ✨