โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย✨ เรื่อง น้ำ

วันที่จัดกิจกรรม : 18 มิ.ย. 2565
โดย : กิตติวิทย์ บ้านพรุ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย✨ เรื่อง น้ำ 

โดย ผศ.ชนกพร ธีระกุล ✨

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในเครือกิตติวิทย์

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ✨