สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

น้องอนุบาล 1 ทัศนศึกษาที่ TK PARK บ้านพรุ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2563
โดย : กิตติวิทย์ บ้านพรุ

น้องหนูอนุบาล 1 ...เรียนรู้นอกสถานที่
ที่นี่.. TK Park Banpru
 
โดยมี คุณรุจิสา ขุนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทีเค พาร์ค บ้านพรุ ที่น่ารัก
 
จัดกิจกรรมให้น้องๆ อนุบาล 1 ชมภาพยนต์เรื่อง Sing  - ระบายสีหัวสัตว์  และนำเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ