สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาล 3

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2563
โดย : กิตติวิทย์ บ้านพรุ

ทัศนศึกษานอกสถานที่ กับหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง...บุคคลและสถานที่สำคัญ ระดับชั้นอนุบาล 3
 
#ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้การต้อนรับนักเรียนและคุณครูอย่างดีค่ะ