กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รางวัลชนะเลิศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2563
โดย : กิตติวิทย์ หาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายกฤตภาส  แท่นอ่อน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกค้นหาคนดีของสังคม "เช็คอินคนดีบอกสังคม"

ระดับประถมศึกษา

ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

15 ตุลาคม 2563

 

 

 

                 

พิมพ์เนื้อหาที่นี่