กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2563
โดย : กิตติวิทย์ หาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงชาลิสา  ชุมขวัญ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6

"36 ปี แห่งความประทับใจ"

ณ ห้างไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

24 ตุลาคม 2563