ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนงนภัส จันทร์มณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทปืนยาวอัดลมพิเศษพาด

วันที่จัดกิจกรรม : 27 ม.ค. 2022

พิมพ์เนื้อหาที่นี่